پمپ‌ دنده‌ای

 

Gear Pump

از انواع پمپ روتاری

پمپ‌ چرخ دنده‌ای متداولترین و پرکاربرد ترین نوع ​روتاریپمپ روتاری می‌باشند.

دو چرخ دنده درون پوسته موجود می باشد،  چرخ دنده محرک که  به الکتروموتور متصل می باشد . چرخ دنده متحرک که در زیر چرخ دنده محرک قرار گرفته، با چرخ دنده محرک درگیر می باشند و باعث چرخش دورانی درون محفظه می شود. سیال موجود در محفظه بین دنده ها گیر افتاده و به سمت خروجی پمپ هدایت می شود.

انواع پمپ چرخ دنده ای

پمپ چرخ دنده خارجی

پمپ چرخ دنده داخلی

 

Posted on