پمپ دیافراگمی

Diaphragm Pumps

 

پمپ دیافراگمی از انواع  پمپ جابجایی مثبت  می باشد.

در پمپ دیافراگمی قطع و وصل شدن جریان، به واسطه حرکت این دیافراگم است. پمپ دیافراگمی برای جابجایی سیالات با ویسکوزیته های مختلف استفاده می شود (سیالات خیلی غلیظ مانند عسل یا رزین و چسب مایع تا سیالات خیلی رقیق مانند آب). در این پمپ ها بر عکس دیگر پمپ ها هیچگونه پروانه ای وجود ندارد و عمل جابجا شدن سیال توسط یک صفحه انعطاف پذیر که معمولا از جنس الاستومتر است استفاده می شود.

انواع پمپ دیافراگمی

پمپ دیافراگمی دستی

پمپ دیافراگمی الکتریکی

پمپ دیافراگمی پنوماتیکی

Posted on