بیم دتکتور

دتکتور لیزری

Beam Detector

بیم دتکتور یکی ازتجهیزات سیستم  اعلام حریق است که با استفاده از مادون قرمز آتش و دود را تشخیص می دهد.

بیم دتکتور به عنوان سنسور دود شناخته می‌شود و قادر است در صورتی که دودی در محیط شناسایی شود به صورت خودکار و به سرعت هشدار دهد.

بیم دتکتور دارای یک قسمت فرستنده (TX) می باشند که اشعه­ مادون قرمز به سمت قسمت دیگر آن یعنی گیرنده (RX) می فرستند.

اما در صورت وقوع حریق، دود حاصله از آتشسوزی با اشعه ارسالی از فرستنده برخورد می‌کند و به این صورت این هشدار دهندده حریق را شناسایی می کند.

انواع بیم دتکتور

بیم دتکتور فرستنده گیرنده

بیم دتکتور رفلکتوری

بیم دتکتور موتورایز

 

 

 

Posted on