ام دی پی

MDP / پلاستیک قابل تشخیص با فلزیاب

 

MDP مخفف عبارت Metal Detectable Plastic به معنای پلاستیک قابل تشخیص با فلزیاب است.

پلاستیک قابل تشخیص فلز را می توان با فلزیاب های صنعتی استاندارد تشخیص داد.

 

پلاستیک‌ های MDP حاوی افزودنی‌های مبتنی بر فلز هستند که باعث می شود، پلاستیک توسط فلزیاب ‌های صنعتی شناسایی شود، بدون اینکه ویژگی ‌های خود پلاستیک تغییر کند.
پلاستیک قابل تشخیص فلزی MDP در بخش های غذایی و دارویی و برخی تجهیزات حفاظت فردی با رعایت استانداردهای ایمنی در صنعت استفاده می شود

.

Posted on