درب ایمنی

Safety door

درب که برای محافظت در برابر حوادث و خطرات طراحی شده.

 

Posted on