یومار

یومار چیست و یومار زدن
یومار
یومار یکی از انواع ابزارهای صعود روی طناب است که به نام سازنده آن یومار پانگیت نامگذاری شد. از تجهیزات کار در ارتفاع و کوهنوردی است.

یومار زدن یا “to jumar” به عنوان فعل استفاده از این وسیله به منظور بالا رفتن از طناب استفاده می شود.

Posted on