تسمه تکیه گاهی

از تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع است.

تسمه تکیه گاهی  یک نوار تسمه ای چند منظوره با قابلیت تنظیم می باشد. این وسیله به عنوان یک ابزار بازدارنده سقوط گزینه ی مناسبی جهت ساخت تکیه گاه موقت با مقاومت بالا در اطراف عنصر های سازه ای می باشد. تسمه از جنس پلی آمید تقویت شده با مقاومت بالا در برابر سایش به عرض 45 میلی متر می باشد.

 

Posted on