کند گیر کننده بتن

این مواد به منظور تاخیر انداختن گیرش بتن بکار می رود و استفاده از این مواد می تواند روند گیرش بتن را حداقل 5/1 و حداکثر سه ساعت به تاخیر بیندازد.
افزودنی‌های کند گیر کننده مواد آلی و یا ترکیبی از مواد آلی و معدنی هستند که برای حفظ کارایی بتن و یا ملات تازه به مخلوط اضافه می شوند.

افزودنیهای کندگیرکننده روندکسب مقاومت های مکانیکی کوتاه مدت بتن را به تاخیرانداخته اما پس از عمرهای 5 و 7 روزه رشد مقاومت جبران شده و در اغلب موارد ایجاد آرامش در روند گیرش باعث حصول نتایج مقاومتی بهتر و تولید محصولاتی با تخلخل کمتر نسبت به نمونه های فاقد افزودنی می گردد. اگر چه در زمانی که افزایش مقاومت های مکانیکی نیز مد نظر قرار می گیرد، استفاده از افزودنی های کاهنده آب با خاصیت کند گیری یا مصرف توام هر دو افزودنی توصیه می شود.
رعایت دقیق دستورالعمل های سازنده و دقت در اندازه گیری مقادیر مصرفی از اهمیت بالایی بر خوردار است.زیرا همواره خطر عدم گیرش ناشی از مصرف بیش از اندازه افزودنی های کند گیر کننده وجود دارد.

موارد مصرف :

هنگامی که دمای بتن تازه بیش از 30 درجه سانتیگراد باشد.
جبران اثر تسریع کنندگی گرمای هوا بر گیرش بتن.
تعویق گیرش اولیه بتن یا دوغاب سیمان در شرایط مشکل و دشواربتن ریزی.
حمل بتن در مسافت های طولانی.

Posted on