پنل کنترل اعلام حریق

اصلی ترین بخش سیستم اعلام حریق ، کنترل پنل اعلام حریق است. کنترل پنل اعلام حریق وظیفه هماهنگی میان تمام اجزا را دارد. کار پردازش اطلاعات و تصمیم گیری را انجام می دهد. در مرکز کنترل سیستم اعلام حریق تمام کار ها توسط میکروپروسسور انجام می شود.

نحوه عملکرد کنترل پنل اعلام حریق

مرکز کنترل اعلام حریق از تجهیزاتی مثل دتکتور و شستی اعلام حریق اطلاعات دریافت می کند و پس از تشخیص وقوع حریق دستور اعلام حریق را به آژیر، فلاشر و آژیر فلاشر می دهد.

انواع کنترل پنل (مرکز کنترل) سیستم اعلام حریق

از آنجایی که سیستم اعلام حریق در سه نوع سیستم اعلام حریق متعارف یا کانونشنال، سیستم اعلام حریق آدرس پذیر و سیستم اعلام حریق بیسیم وجود دارد، مرکز کنترل اعلام حریق نیز در سه نوع

کنترل پنل سیستم اعلام حریق متعارف

کنترل پنل سیستم اعلام حریق هوشمند

کنترل پنل  سیستم اعلام حریق بیسیم

 

Posted on