اسپیسر میلگرد

فاصله انداز میلگرد / اس پی سر/ Spacer

قطعات کوچک معمولا پلاستیکی ، که به منظور ایجاد فاصله میلگرد از سطح بیرونی بتن مسلح ، به میلگرد متصل می شود.و میلگرد را در موقعیت درست خود قرار میدهد .

Posted on