دتکتور دما آدرس پذیر

دتکتور دما آدرس پذیر

این نوع دتکتور دما از انواع دتکتور هوشمند و از اجزای سیستم اعلام حریق آدرس پذیر است.
دتکتور دما آدرس ‌پذیر  در سیستم آدرس پذیر دارای یک آدرس اختصاصی میباشند که درصورت ارسال سیگنال بر روی پنل کنترل اعلام حریق آدرس دقیق دتکتور مربوطه مشخص می‌گردد.

Posted on