کانال فلکسیبل فویلی

کانال فلکسیبل آلومینیومی

از انواع کانال هوای فلکسیبل

کانال فلکسیبل فویلی  یک نوع کانال هوا است که از جنس فویل آلومینیوم ساخته شده است. این کانال به دلیل انعطاف پذیری بالا و قابلیت تغییر شکل به راحتی در مسیر های پر پیچ و خم قرار می گیرد.

از این کانال در سامانه های تهویه مطبوع، سامانه های گرمایش و سرمایش، صنایع غذایی و داروسازی، صنعت خودروسازی و صنایع دفاع استفاده می شود.

 

 

Posted on