استروب

استروب لایت / Strobe Light

نور یا لامپ چشمک زن، معروف به استِروب

دستگاهی برای تولید تابش یا فلاش های منظم نور است.

Posted on