قفل آنلاین

از انواع قفل دیجیتال است .قفل آنلاین  قفلی است که با نرم افزار در ارتباط است با برق شهر کار می کند. بوسیله اینترنت یا شبکه داخلی با نرم افزار و سرور ارتباط دارد.

گزارش کاملی از بازو بسته شدن قفل ثبت میکند.

مثلا برای کمد در باشگاه ها قفل آنلاین با کنترل تمامی کمدها پر یا خالی بودن آنها برای شما با جزئیات نمایش داده می شود.قفل آنلاین شما می توانید از هر کمد گزارش بگیرید .که در چه روز و ساعتی در اختیار چه کسی بوده است.

Posted on