قفل آفلاین

از انواع قفل دیجیتال که با باطری کار میکند ولی ارتباطی با شبکه ،  نرم افزار و سرور  ندارد.

Posted on