اودسه

برند اودسه

(Oddesse)

شرکت اودسه تولیدکننده پمپ هایی مانند پمپ شناور اودسه، پمپ پروانه ای اودسه، پمپ لجن کش اودسه، پمپ فاضلاب اودسه و دیگر پمپ های سفارشی جهت کاربرد در اکثر صنایع در آلمان می باشد.

Posted on