کادوپی

برند کادوپی

(Cadoppi)

شرکت کادوپی در سال 1935  توسط برادران کادوپی در ایتالیا افتتاح گردید.

یکی از برترین تولیدکنندگان پمپ آب و موتور پمپ است.

 

Posted on