پدرولو

برند پدرولا

شرکت پدرولو  ایتالیایی تولید کننده پمپ های سانتریفیوژ، خود مکش، لجن کش، کف کش و غیره است.

Posted on