کالپدا

برندکالپدا

شرکت کالپدا به عنوان یکی از مطرح ترین شرکت های کشور ایتالیا از پیشگامان در زمینه طراحی و تولید پمپ بشمار می رود.

این شرکت موفق به تولید بیش از 2000 نوع پمپاست.

 

Posted on