اسپرونی

برند اسپرونی

شرکت اسپرونی ایتالیا تولید کننده انواع پمپ می باشند، مانند انواع پمپ های سانتریفیوژ، پمپ های خود مکش (جتی)، پمپ های بشقابی، پمپ های استخری و غیره

 

Posted on