میکروپرسسور

ریزپرداز / ریزپردازنده Microprocessor

میکروپرسسور تراشه کوچکی است که می‌تواند عملیات حسابی و منطقی را انجام دهد. این تراشه‌ها از تعداد بسیار زیادی ترانزیستور ساخته شده‌اند. که بر روی یک مدار مجتمع پیاده‌سازی می‌شوند

تفاوت بین میکروکنترلر و میکروپروسسور

میکروپروسسور در اصل همان CPU یا مغز میکروکنترلر است که تمام عملیات محاسباتی و منطقی روی داده ها توسط آن انجام می شود.
اصلی ترین تفاوت بین میکروکنترلر و میکروپروسسور نیز در طریقه ی اتصال آنها به تجهیزات جانبی خارجی است.

 

 

Posted on