فاز دو معماری

فاز 2 معماری

نقشه های فاز یک معماری ساختمان فاقد دقت و اطلاعات لازم برای اجرای ساختمان است . برای مثال ، در آن نوع فونداسیون ها ، ابعاد ستون ها ، مسیر لوله ها ، جنس دیوارها ، مصالح کف سازی ، جنس و جزئیات درها و پنجره ها ، محل استقرار لامپ ها و … مشخص نیستند . به همین دلیل ، برای اجرای هر ساختمان با استفاده از نقشه های فاز یک ، نقشه های اجرایی ( فاز دو ) آن را تهیه می کنند .

نقشه های فاز دو ساختمان شامل موارد زیر است :

نقشه های فاز دو معماری :
که از سوی مهندس معمار تهیه می شود و شامل مشخصات مصالح و جزئیات اجرایی قسمت های مختلف ساختمان است .

نقشه های فاز دو سازه :
که از سوی مهندس محاسب تهیه می شود ومشخصات فونداسیون ها، ستون ها ، تیرها و پوشش سقف ها را معرفی می کند .

نقشه های تأسیسات مکانیکی :
که از سوی مهندس مکانیک تهیه می شود و سیستم آب رسانی ، دفع فاضلاب ، نحوه ی گرمایش و سرمایش را معرفی می کند .

نقشه های تأسیسات الکتریکی :
که از سوی مهندس برق تهیه می شود و مشخصات سیستم روشنایی ، کلید و پریز و تلفن ساختمان را معرفی می کند .

مجموعه ی نقشه های فوق ، زیر نظر مهندس معمار کنترل و هماهنگ می شود و مجموعأ به عنوان نقشه های اجرایی ساختمان مورد برنامه ریزان و مجریان پروژه قرار می گیرد .

Posted on