الیاف سرامیکی

پشم نسوز / پشم سنگ

از الیاف معدنی که برای ساخت عایق های حرارتی مورد استفاده قرار میگیرد.

ماده سازنه پشم سرامیک موادی نظیر آلومینوسیلیکات است که خلوص بالایی دارد‌.

انواع

کاربرد

Posted on