پنل ضد حریق

برد ضد حریق / پانل ضد حریق

از انواع پوشش ضد حریق می باشد. پنل ضد حریق دارای مواد مقاوم به حریق است. اجرای این نوع پوشش ضد حریق ساده و سریع است و قابلیت اجرا روی سازه فلزی و همچنین قابلیت پذیرش انواع فینیشینگ مانند کاغذ دیواری، رنگ و غیره را دارند اما اعلب پنل ضد حریقی مورد تایید سازمان آتش نشانی نمی باشد.

Posted on