سیستم اطفا حریق فوم

سیستم اطفاء حریق فوم

Foam Fire suppression system

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک فوم در واقع نوعی از سیستم اطفا حریق اسپرینکلر آب است که برای اطفا حریقِ مایعات مشتعل در مقیاس وسیع، استفاده می‌شود. در سیستم اطفاء حریق فوم، بصورت اتوماتیک‌وار آب و عامل کف‌کننده با یکدیگر ترکیب شده و سپس از اسپرینکلر فوم آتش‌نشانی پاشیده می‌شود.

فوم یا اصطلاحا کف، بر خلاف آب که بخاطر وزن سنگین، از آتش مایعات عبور کرده و ته‌نشین می‌شود، با ذرات به هم پیوسته‌ی هوا، همانند پتو روی سطح وسیع آتش را می‌پوشاند.

فوم، یک ماده اطفاء کننده‌ی حریق است که از ترکیب آب و عامل کف‌کننده به وجود می‌آید. نقش آن پوشش دادن سوخت برای جلوگیری از تماس با اکسیژن و همینطور پایین آوردن درجه حرارت و در نهایت سرکوبی آتش است

سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر فوم می‌تواند آتش‌های گسترده ناشی از مایعات اشتعال‌زا مثل نفت، بنزین، تینر و امثالهم را به خوبی سرکوب کند. دقیقا کاری که آب با چگالی کم به تنهایی از پس آن برنمی‌آید، چه بسا باعث توسعه‌ی بیشتر آن نیز می‌شود.

 

مواد تشکیل دهنده فوم آتش نشانی

– سورفکتانت

همان ماده‌‌ی شیمیایی فعالی که در شامپوها، باعث ایجاد کف می‌شود با قدرت تولید کف با غلظت کمتر از 1 درصد،

– حلال‌های آلی ضد حریق

مانند تری متیلن گلیکول و هگزیلن گلیکول

– تثبیت کننده‌های کف

مثل لوریل الکل

– مواد بازدارنده‌ خوردگی

 

شکل عملیات اطفا حریق اتوماتیک با فوم

عامل کف‌کننده، جدا از آب ذخیره می‌شود و قبل از تخلیه و انتشار از اسپرینکلرهای فوم، توسط تجهیزاتی در سیستم لوله آتش نشانی، با یکدیگر ترکیب می‌شوند.

در انتهای لوله یک نازل قرار دارد. عامل کف‌کننده و هوا در آخرین لحظه قبل از تخلیه به آب اضافه شده و سپس انتشار می‌یابد. هنگامیکه آب با عامل کف‌ساز و هوا مخلوط می‌شود، انبساط اتفاق می‌افتد و پوشش بسیار زیادی از کف برای پر کردن منطقه حریق ایجاد می‌کند.

تفاوت اصلی بین سیستم اطفاء حریق فوم با سیستم اسپرینکلر آب، وجود عامل کف در ماده‌ی اطفاکننده است لذا هر کدام تجهیزات آتش‌نشانی مخصوص به خود را دارند.

 

Posted on