پوشش ضد حریق سیمانی

پوشش ضد حریق سیمانی

از انواع پوشش ضد حریق معدنی  است. پوشش ضد حریق سیمانی دارای رنگی سفید تا خاکستری کم رنگ است و دلیل استفاده از آنها حفاظت از سازه‌های فلزی در برابر حریق می باشد. این پوشش ضد حریق اسکلت فلزی، به صورت یک لایه چند میلیمتری روی سطوح به صورت پاششی مورد استفاده قرار گرفته و تا دمای بالاتر از 450 درجه را تحمل می کند.

بزرگترین نقطه قوت این نوع پوشش ضد حریق، مقرون به صرفه بودن و استقامت خوب نوع سیمانی آن در برابر عوارض جوی است. از معایب پوشش های ضد حریق پایه سیمانی، ظاهر نامناسب و ضخامت نسبتا زیاد آن، اضافه کردن بار اضافه به ساختمان، افزایش وزن سازه و تحمیل بار مرده مضاعف به سازه است.

Posted on