سیستم اطفا حریق سیلابی

سیستم اطفاء حریق سیلابی Deluge

از انواع سیستم اطفا حریق ابی است .در این نوع، مسیر آب توسط یک شیر که با دستور سیستم اعلام حریق عمل می­‌کند بسته شده است، به هنگام آتش‌سوزی سیستم اعلام حریق وجود حرارت را تشخیص داده و به سیستم اسپرینکلر سیلابی فرمان فعال شدن می­دهد، بدین ترتیب تمام آب فشان‌های موجود در ساختمان فعال می­‌شوند.

 

 

Posted on