شیر سیامی

اتصال آتش نشانی (Fire Department Connection) اتصال سیامی (siamese connection)

شیر سیامی  سیستم‌ اسپرینکلر را  به تانکر های آتش نشانی  متصل میکنند.

در صورت وقوع حریق ، آتش‌نشانان می‌توانند خطوط شلنگ را از کامیون آتش‌نشانی به شیر سیامی متصل کرده و آب اضافی را به سیستم اسپرینکلر پمپاژ کنند تا از وجود منبع آب و فشار کافی برای اطفای موثر آتش‌سوزی اطمینان حاصل شود.

سیستم‌های اسپرینکلر طبق استاندارد NFPA 13 طراحی می‌شوند و منبع آب خود را از منبع آب خانگی تامین می‌کنند. با این حال، تکمیل آب با استفاده از کامیون پمپاژ و از طریق شیر سیامی به اطمینان از تامین آب کافی کمک می‌کند

انواع شیر سیامی

شیر سیامی معمولی

شیر سیامی ایستاده

شیر سیامی مسطح

 

شیرهای سیامی معمولی

(Exposed fire department connection)

از انواع شیر سیامی .در دیوار بیرونی ساختمان نصب می‌شوند. بدنه، ورودی‌ها و چرخاننده برای دسترسی آتش‌نشانان در معرض دید قرار دارند.

 

شیر سیامی ایستاده

(freestanding fire department connection)

از انواع شیر سیامی که بصورت مستقل در معرض دید قرار دارد و معمولا با دیوار ساختمان فاصله دارد. شیرهای سیامی مستقل از طریق یک لوله‌ی زمینی به سیستم ساختمان متصل می‌شوند

شیر سیامی مسطح

(flush fire department connection)

اتصالات مسطح روی دیوار ساختمان نصب می‌شوند و فقط کوپلینگ‌های ورودی یا چرخاننده‌ها در معرض دید قرار می‌گیرند. بدنه و خروجی‌ها پشت دیوار هستند و به طور کامل توسط یک پلاک شناسایی، پنهان می‌شوند. شیرِ سیامی مسطح از نظر زیبایی‌شناختی جذاب‌تر است؛ به ویژه زمانی که ساختمان به تعداد بیشتری ورودی نیاز دارد.

محل نصب شیر سیامی

طبق استاندارد NFPA 13، شیر اتصال آتش نشانی باید در سمتی از ساختمان نصب شود که رو به خیابان است.

شیر سیامی باید با علامتی مشخص شوند که نشان دهد چه نوع سیستمی را تامین می‌کنند

برای مثال سیستم اسپرینکلر یا لوله ایستاده  ، فشار آب لازم چقدر است و آیا تنها برای بخشی از ساختمان است یا خیر.

طبق استاندارد NFPA 25 لوله اتصال آتش نشانی باید هر 5 سال یکبار به صورت هیدرواستاتیکی مورد تست و بررسی قرار گیرد.

تست هیدرواستاتیک فشار آب از کامیون پمپ آتش نشانی را شبیه‌سازی می‌کند. اگر سیستم یکپارچگی خود را در طول این آزمایش حفظ کند و نشتی ندهد، تست موفقیت‌آمیز در نظر گرفته می‌شود. این تست باید توسط شرکت‌های مطمئن و مجاز انجام شود.

 

Posted on