کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی مخزنی استوانه ای شکل  است . که با مواد مخصوصی اطفا حریق ، تحت فشار پرشده است.

در هنگام اتش سوزی این کپسول بصورت دستی توسط فرد به محل اتش حمل و با کشیدن ضامن مواد با فشار زیاد توسط شلنگ به سمت حریق هدایت و پرتاب میشود.

هیچ کپسول آتش نشانی خاصی برای خاموش کردن تمام انواع آتش‌سوزی‌ها وجود ندارد. بنابراین بسیاری از ساختمان‌ها از چند نوع کپسول اطفا حریق استفاده می‌کنند.

کپسول آتش نشانی پودر و گاز

کپسول آتش نشانی CO2

کپسول آتش نشانی فوم

کپسول آتش نشانی آب و گاز

کپسول اتش نشانی  بیوورسال

 

رنگ کپسول آتش نشانی

کپسول قرمز  محتوی آب

کپسول سیاه محتوی گاز دی اکسید کربن CO2

کپسول خردلی محتوی فوم

کپسول آبی  محتوی  پودر

کپسول سبز محتوی بیوورسال

در ایران معمولا اکثر کپسول ها به رنگ قرمز بوده و تفاوت هر کدام را به صورت نواری رنگی بر روی بدنه آن مشخص می کنند.

Posted on