آتش‌سوزی‌ کلاس A

حریق کلاس A

آتش‌سوزی‌ کلاس A ایجاد اتش سوزی در مواد قابل احتراق مانند چوب، کاغذ و منسوجات است.

 

 

 

Posted on