آتش‌سوزی‌ کلاس D

حریق کلاس D

آتش‌سوزی‌ کلاس D ایجاد حریق در فلزات احتراق‌ پذیر مانند لیتیوم، پتاسیم و منیزیم

 

Posted on