آتش‌سوزی‌ کلاس F

حریق کلاس F

آتش‌سوزی‌ کلاس F

ایجاد حریق در روغن‌ها و چربی‌های پخت و پز.

Posted on