درایو AC

درایو ای سی

از انواع درایو روند است . در درایو AC به این صورت است که منبع تغذیه AC را با استفاده از مدارهای مبدل متشکل از یکسو کننده به DC تبدیل می کند و با استفاده از اینورتر آن را از DC به AC بر می گرداند تا سرعت موتورهای الکتریکی به ویژه موتورهای سه فاز را کنترل کند.

درایو AC همچنین با عناوین درایو وی اف دی (VFD) یا درایو فرکانس متغیر ، درایو وی اس دی (VSD) یا درایو سرعت متغیر ، درایو ای اس دی (ASD) یا درایو سرعت قابل تنظیم) نیز شناخته می شود.

Posted on