دژنکتور با محفظه قطع خلأ

دژنکتور با محفظه قطع پر شده از خلأ

کنتاکتور خلاء

دژنکتور  که محفظه قطع جرقه در آنها از خلاء پر شده باشد،

که با نام (VC (Vacuum Contactor شناخته می شوند. کنتاکتور های خلاء یک کلید در سطح ولتاژ متوسط و رنج جریان 400 تا 800 آمپر مورد استفاده قرار می گیرند و اساسا رله های تقویت شده هستند.

 

Posted on