دژنکتور با محفطه قطع روغنی

دژنکتور محفظه قطع روغنی/  دژنکتور OCB /دژنکتور OCBS

Oil-filled Circuit BreakerS

Oil Circuit Breaker

از انواع دژنکتور ، دژنکتور محفظه قطع پر شده با روغن می باشد. این کلید از یک تانک فولادی پر از روغن تشکیل شده است و به وسیله فنر قوی ای که دارد، عمل قطع و وصل را انجام می دهد. این مدل از دژنکتور در حال حاضر کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و با دژنکتور گاز یا دژنکتور خلأ جایگزین می شود.

دژنکتور نیم روغن از انواع آن است.

 

عملکرد این دژنکتور نیز به مانند دژنکتور آبی می باشد و روغن بیشتر وظیفه عایقی را بر عهده دارد

Posted on