الکترود مصرفی

الکترود مصرفی

الکترود پرکننده / الکترود ذوب شونده

از انواع الکترود جوشکاری که نقطه ذوب پایینی دارند .جنس این الکترود ها از فولاد نرم و فولاد نیکل است.  چرا که در فرایند جوشکاری، الکترود تمام می شود. از مزیت های مهم این الکترود جوش، سادگی و سهولت استفاده است.
از الکترود مصرفی جهت پر کردن فضای اتصال مابین دو سطح مورد جوشکاری استفاده می گردد. الکترود جوشکاری  جریان برق را از خود عبور می دهد و توسط آمپر بالا، ذوب شده و فضاهای مورد نظر را پر کرده و به یکدیگر متصل می کند.

انواع الکترود مصرفی

الکترود بدون روکش
الکترود روکش دار
الکترود تو پودری

Posted on