مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان – صرفه‌جویی در مصرف انرژی

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان – صرفه‌جویی در مصرف انرژی

در مبحث 19 مقررات ملی، ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان تعیین می‌شود. برای این منظور، روش‌های طرح ، محاسبه و اصول کلی اجرای عایق کاری حرارتی پوسته خارجی، سیستم‌های تاسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تامین آب گرم مصرفی، و الزامات طراحی سیستم روشنایی الکتریکی در ساختمان‌ها، برای بهینه‌سازی مصرف انرژی مشخص می‌شود.

ضوابط ارائه شده در مورد پوسته خارجی برای تمام ساختمان‌های جدیدالاحداث به جز ساختمان‌های گروه چهار، از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی لازم الاجراست. این ضوابط در قالب دو روش (کارکردی و تجویزی) ارائه شده است. از روش کارکردی می‌توان در مورد تمام ساختمان‌ها استفاده کرد، اما کاربرد روش تجویزی به ساختمان‌های مسکونی ۱ تا ۹ طبقه، با زیربنای مفید زیر ۲۰۰۰ مترمربع، و ساختمان‌های گروه سه از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی، محدود می‌شود.

فهرست مبحث 19 :

• کلیات
• مقررات کلی طراحی واجرا
• پوسته خارجی ساختمان
• تاسیسات مکانیکی
• سیستم روشنائی و انرژی الکتریکی
• پیوست1 : روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان
• پیوست 2: روش محاسبه شاخص خورشیدی
• پیوست 3: گونه بندی نیازسالانه انرژی شهرهای ایران
• پیوست 4: گونه بندی کاربری ساختمانها
• پیوست 5: تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جوئی در مصرف انرژی
• پیوست 6: مقادیر فیزیکی اصلی ، تعاریف ، علائم
• پیوست 7: ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول
• پیوست 8 : مقاومت حرارتی لایه های هوا وقطعات ساختمانی
• پیوست 9: ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها
• پیوست 10: سایه بان ها
• پیوست 11: روش های محاسبۀ پل های حرارتی

دانلود مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان – صرفه‌جویی در مصرف انرژی
( آخرین ویرایش – مستقیم از سایت وزارت راه و شهر سازی – دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان )

Posted on