الکترود جوشکاری قلیایی

الکترود بازی

الکترود جوشکاری با پوشش قلیائی از انواع الکترود روکش دار است که کاربرد زیادی در جوشکاری قوس الکتریکی دارد و بر روی الکترود دستی انجام می گیرد. پوشش این الکتررود شامل موادی مانند فلورید کلسیم، کربنات منیزیم و کربنات کلسیم است.  دارای برخی مزیت های الکترود  قلیایی نسبت به انواع الکترود جوش  پوشش مناسب، کیفیت مطلوب، رطوبت پایین، جوش با کیفیت و … می باشد.

الکترود قلیایی ،  الکترود کم هیدروژن محسوب می شود.

 

 

Posted on