دستگاه جوشکاری سلولزی

موتور جوش سلولزی

دستگاه جوش سلولزی از انواع دستگاه جوشکاری مخصوص جوشکاری سلولزی.

دستگاه جوش سلولزی  این قابلیت را دارد که الکترود سلولزی را ذوب کند.
ولتاژ خروجی در دستگاه هایی که قابلیت ذوب سلولوز را دارند بالاتر و بیشتر از دستگاه های ساده و سنتی است.

تفاوت اینورتر جوش سلولزی با دستگاه جوش معمولی

ولتاژ خروجی در دستگاه جوش سلولزی ۱۴۰ تا ۱۶۰ ولت و در اینورتر های معمولی ۷۰ تا ۹۰ ولت است که همین ولتاژ خروجی بالا در اینورتر های جوش سلولوزی باعث ذوب شدن پوشش الکترود سلولزی می شوند.

Posted on