جعبه کنتور

تابلو کنتور برق

از انواع تابلو برق جهت کنترل برق ساختمان های مسکونی ، اداری ، تجاری

در جعبه کنتور ، در کنار کنتور ،  فیوز ، کلید میناتوری و برخی تجهیزات برقی بکار گرفته میشود.

Posted on