تابلو برق فشار قوی

تابلو برقHV

تابلو برق فشار قوی از انواع تابلو برق است. ولتاژ مصرفی بین ۳۶ هزار تا ۴۰ هزار ولت که نگهداری این گروه از تابلو بسیار حائز اهمیت بوده و برای نگهداری آن ها از گاز SF6 (به علت عدم واکنش پذیری) استفاده می شود.

Posted on