تابلو برق فشار ضعیف

تابلو برق LV

تابلو برق فشار ضعیف از انواع تابلو برق است.ولتاژ مصرفی کمتر از ۱۰۰۰ ولت که بر اساس نوع ساختمان به دسته بندی های متفاوتی از جمله تبالو برق صنعتی رک، دیواری، میزی و ایستاده تقسیم می شود.

Posted on