تیکنر

تیکنر حوضچه هایی هستند که عملیات ته نشینی یا جداسازی محلول از جامد در آنها بر اساس نیروهای گرانش و گریز از مرکز انجام می گیرد.

فاز زلال (سرریز) از بالای تیکنر و بخش دوغاب غلیظ شده از کف تیکنر (ته ریز) خارج می گردد.

انواع تیکنر

تیکنر معمولی، تیکنر صفحه ای، تیکنر لاملا، تیکنر مخروطی، عمیق  تیکنر نرخ بالا

تیکنر به منظور بازیافت آب به خصوص در معادن شن و ماسه که برای تولید و شست و شو محصولات خود نیاز به آب فراوانی دارند باعث کاهش چشمگیر هزینه های تصفیه آب و همچنین عدم نیاز به استخرهای متعدد ته نشینی پساب می گردد.

تیکنر با برقراری در انتهای مسیر تولید باعث بازگشت بیش از نود و پنج درصد آب مصرفی به چرخه تولید گشته و مشکلات زیست محیطی دفع پساب حاصل از شست و شوی محصولات را نیز از بین می برد.

Posted on