گیریبکس هلیکال

Helical Gearbox

گیربکس شفت مستقیم

گیربکس هلیکال شناخته می شود. گریبکس که چرخ دنده های آن هلیکال است.

چرخ دنده هلیکال میزان تحمل تنش و فشار بالایی نسبت به چرخدنده های معمولی دارد.

علت نامگذاری این گیربکس، چرخدنده های مورب و هلیکالی آن است.

تفاوت چرخدنده هلیکال با چرخدنده معمولی میزان درگیری دو چرخدنده می باشد. در چرخدنده هلیکالی میزان سطح تماس بین چرخدنده ها بیشتر بوده و این موضوع سبب تحمل فشار بیشتر و ایجاد صدای کمتر می شود. همچنین جنس چرخدنده های هلیکال از فولاد آلیاژی است

Posted on