گیربکس حلزونی

از انواع گیربکس.در گیربکس حلزونی وظیفه انتقال نیرو توسط دو چرخ دنده انجام می شود.

Posted on