مهندسی برق قدرت

مهندسی قدرت /  Power engineering

یکی از زیر شاخه‌های اصلی مهندسی برق است که با سیستمهای قدرت به ویژه تولید، انتقال، توزیع توان الکتریکی، تبدیل انرژی الکتریکی به شکلهای دیگر انرژی و تجهیزات الکترومکانیکی سروکار دارد.

برق قدرت  شامل راه‌اندازی و تعمیر و نگهداری سیستمهای حرارتی، برودتی و تجهیزات تولید توان الکتریکی مانند ژنراتورها، پست‌ها و دیگر تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در صنایع یا ساختمانهای بزرگ نیز می‌شود.

همچنین شناسایی دیگر منابع جدید انرژی الکتریکی نیز از زیر شاخه های این رشته‌ است.

مهندسی برق به دو شاخه برق قدرت (قوی) و  الکترونیک (ضعیف ) تقسیم می‌شد.

Posted on