کرانویل

کرانویل نوعی چرخ دنده است که با نام چرخ دنده حلقه‌ای نیز شناخته می‌شود. نقش اصلی کرانویل برقراری ارتباط بین پینیون و دیفرانسیل است.

Posted on