گیربکس کرانویل

گیربکس شافت بغل / گیربکس 90 درجه / گیربکس هالو شافت (هالو شفت) /  گیربکس بول هلیکال / گیربکس هلیکال اریب

گیربکس کرانویل پینیون

گیربکس کرانویل پینیون نوعی گیربکس است که  محور خروجی زاویه 90 درجه با محور ورودی دارد.

در گیربکس کرانویل پینیون دو چرخدنده به نام‌های کرانویل و پینیون مورد استفاده قرار گرفته شده است. و به همین نام خوانده میشود.

گیربکس کرانویل پینیون یکی از پرکاربردترین انواع گیربکس‌ در صنعت و سیستم‌های انتقال قدرت می باشد.

 

انواع گیربکس کرانویل

 

Posted on