سقف دامپا

سقف کاذب دامپا

از انواع سقف کاذب نواری پر کاربرد در پمپ بنزین ، کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی ، نساجی مکانهای اداری ، استخر های سرپوشیده ، مترو ، بیمارستانها و مراکز صنعتی می باشد .

از مهمترین ویژگیهای سقف کاذب دامپا این است که بدون سازه میانی امکان دسترسی به فضای بالای سقف کاذب می باشد.

 

 

 

Posted on