اسپیسر میلگرد فلزی

اسپیسر میلگرد فلزی

اسپیسر میلگرد ساخته شده از جنس فولاد .

از آن جایی که جنس اسپیسر فلزی با میلگردها یکسان است ، از این رو استفاده از آن بهتر است.

Posted on